Sekcja strzelecka

Sekcja strzelecka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Myślenicach liczy obecnie 28 młodych zawodników, pojawiają się nowi, a starsi którzy kończą szkoły ponadgimnazjalne odchodzą. Praca z młodzieżą jest regularna i systematyczna, dostosowana do potrzeb uczestników.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki od godziny 17: 00 do 19: 00. W zajęciach biorą udział zawodnicy od 10 roku życia (niestety młodsi nie mogliby utrzymać broni), młodzież z gimnazjów i szkół średnich. Niektórzy członkowie sekcji zaczynają naukę strzelania od podstaw, są też tacy, którzy przychodzą już z pewnymi umiejętnościami.

Praca odbywa się w małych grupach, maksymalnie czternastoosobowych . Strzelamy z broni pneumatycznej, zarówno długiej jak i krótkiej, oraz z broni ostrej długiej – z kbks-u w pozycji leżącej na odległości 50 m. Broni ostrej krótkiej używać może tylko starsza młodzież. Formy zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości młodych zawodników. W ciągu roku odbywały się liczne wewnętrzne turnieje okolicznościowe, w ramach rywalizacji na zajęciach.

Na myślenickiej strzelnicy są świetne warunki do treningów na różnych rodzajach broni, z możliwości tych będziemy korzystać. Oczywiście najbardziej zależy nam na pozyskaniu młodszych uczestników zajęć. Wciąż przyjmowane są zapisy do sekcji i w miarę zgłoszeń będą tworzone nowe grupy.

Chcemy profesjonalizować naszą sekcję, mamy nadzieje, że w tym roku nasi zawodnicy wezmą udział w zawodach międzyklubowych lub nawet takie zawody zostaną zorganizowane w Myślenicach.

Wszelkie informacje i zapisy do sekcji pod nr tel. kom. 531-218-011